เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


เทพื้น คสล.ลานจอดรถและถนนภายในเทศบาล


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และกองช่างช่วยกันเทพื้น คสล.ลานจอดรถและถนนภายในเทศบาล เพื่อปรับภูมิทัศน์รองรับการบริการประชาชนที่ดี #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21