เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมเรื่องการจัดตั้งโรงเก็บเมล็ดพันธ์พระราชทาน กองพลพัฒนาที่ 2 ในโครงการทหารพันธ์ดี


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาร่วมประชุมกับ พล.ท.สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 /นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจ.นครราชสีมา /รองแม่ทัพภาคที่ 2/ผบ.กองพลพัฒนาที่ 2 /ผู้บังคับการกรมพัฒนาที่ 2 /รองนายก อบจ. เรื่องการจัดตั้งโรงเก็บเมล็ดพันธ์พระราชทาน กองพลพัฒนาที่ 2 ในโครงการทหารพันธ์ดี เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาต่อยอด เพื่อเตรียมการรับเสด็จต่อไป
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21