เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมซักซ้อมกับช่าง อบจ.เตรียมพื้นที่รองรับโครงการก่อสร้างถนนราดยางสายสี่แยกตลาดหนองปรือ-แยกหนองไผ่


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และผู้อำนวยการกองช่างประชุมซักซ้อมกับช่าง อบจ.เตรียมพื้นที่รองรับโครงการก่อสร้างถนนราดยางสายสี่แยกตลาดหนองปรือ-แยกหนองไผ่งบเงินสะสมปี 63 จำนวน 4 ล้านบาทและโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 เพื่อชาวเกษตรกร งบตามข้อบัญญัตปี 64 จำนวน 4 ล้านบาท ของ อบจ.2 โครงการ 8 ล้านบาท ที่ขอไว้กับผู้บริหารชุดที่ผ่านมาก่อนการเลือกตั้งอบจ. และนายกปัจจุบัน ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล เห็นชอบให้ดำเนินการต่อโดยจะเริ่มก่อสร้างในเดือน ธ.ค.นี้
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21