เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐบาล 10/2564


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐบาล ครั้งที่ 10/2564 ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อติดตามงานและพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และมุ่งพัฒนาให้เทศบาลเป็นองค์กรทีมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21