เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีวัดป่าสาลวันและพิธีเปิดอาคาร


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดป่าสาลวัน และพิธีเปิดอาคาร”สาลวันบูชาบูรพาจารย์” โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นองค์ประธานเปิดอาคาร และพล.อ.ธวัช สุขปลั่ง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานทอดกฐิน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21