เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ออกตระเวนสำรวจเส้นทาง /ร่องน้ำ /ลานเชื่อม จำนวน 16 โครงการของหมู่บ้านต่างๆ


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่าง ออกตระเวนสำรวจเส้นทาง /ร่องน้ำ /ลานเชื่อม จำนวน 16 โครงการของหมู่บ้านต่างๆ เพื่อเร่งออกแบบและจัดจ้างแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21