เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดพายัพ อ.เมือง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดพายัพ อ.เมือง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย ศ.ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย เป็นประธาน /นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจ.นครราชสีมา /ผู้บริหาร มทร.ในอดีตและปัจจุบันคณาจารย์ ข้าราชการ ประชาชนร่วมงาน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21