เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ร่วมพิธีสวดมนต์สมโภชน์องค์กฐินกองบิน 1


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาร่วมพิธีสวดมนต์สมโภชน์องค์กฐินกองบิน 1 โดย น.อ.เจริญ วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน 1 ประธานพิธี ณ วัดหนองไผ่ ทต.โพธิ์กลาง
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21