เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ออกตรวจเชิงรุก ATK. กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดแม่สุพัฒตรา และตลาดหนองปรือ ครั้งที่ 4


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและ เจ้าหน้าที่รพ.สต.หนองพลวงมะนาว ออกตรวจเชิงรุก ATK. กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดแม่สุพัฒตรา และตลาดหนองปรือ ครั้งที่ 4 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ผลตรวจไม่พบ #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ห่วงใยประชาชน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21