เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้านรายล่าสุด ม.3


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และผอ.กองสาธารณสุข จนท.รพ.สต.หนองพลวงมะนาว ออกมาดูจนท. เทศบาล ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้านรายล่าสุด ม.3 เพื่อความปลอดภัยของทุกคนและสั่งกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง 7 คนแล้ว #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ใส่ใจและห่วงใยประชาชน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21