เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมทีมกองช่าง เพื่อวางแผนและเร่งรัดงานการซ่อม -สร้าง - เปลี่ยน แก้ไขปัญหาให้ประชาชนตลอดเดือนพฤศจิกายน


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมทีมกองช่าง เพื่อวางแผนและเร่งรัดงานการซ่อม -สร้าง - เปลี่ยน แก้ไขปัญหาให้ประชาชนตลอดเดือนพฤศจิกายน #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ทำงานฉับไวเพื่อประชาชน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21