เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ถมหินคลุกริมขอบถนนสายเฉลิมพระเกียรติที่มีขอบพังเป็นหลุมบ่อ และน้ำเสียไหลทิ้ง


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาเร่งรัดกองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ถมหินคลุกริมขอบถนนสายเฉลิมพระเกียรติที่มีขอบพังเป็นหลุมบ่อ และน้ำเสียไหลทิ้ง และในซอยหมู่บ้านกฤติยาทำให้เป็นอันตรายต่อประชาชน #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21