เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมสรุปการลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 2 ของกลุ่มผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมสรุปการลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 2 ของกลุ่มผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด-19 #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ห่วงใยประชาชน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21