เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ทอดกฐินสามัคคีเทศบาลโพธิ์กลาง ครั้งแรก ณ วัดโบสถ์ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์


วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีเทศบาลโพธิ์กลาง ครั้งแรก ณ วัดโบสถ์ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ โดยจัดขบวนแห่เข้าวัดเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สวยงาม เรียบง่าย เคารพนอบน้อมบูชาพระพุทธศาสนาอย่างสูงยิ่ง ได้ยอดปัจจัยถวายวัด 275,137 บ. ยอดสมทบของวัดอีก 75,070 บ. รวมทั้งสิ้น 350,207 บ. ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร สท. พนักงาน-ลูกจ้างเทศบาล และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21