เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ซ่อมประปา เปลี่ยนหลอดไฟ เก็บขยะ ตัดหญ้า ซ่อมถนน


วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ฝนตกตลอดวัน แต่พวกเราชาวเทศบาลโพธิ์กลาง ก็ยังมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนมิได้หยุดหย่อน ทั้งซ่อมประปา เปลี่ยนหลอดไฟ เก็บขยะ ตัดหญ้า ซ่อมถนน ฝนแรงก็หยุด ฝนโปรยปรายก็ทำต่อ #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ทำงานฉับไวเพื่อประชาชน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21