เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ไปเยี่ยมนำถุงยังชีพและทุน 500 บ. สำหรับผู้พิการ


วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ไปเยี่ยมนำถุงยังชีพและทุน 500 บ. ของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น จำนวน 2 ราย หมู่ที่ 1 นายเจษฎา นอกพลกรัง มีคุณยายดูแลก็ป่วยอีกและ หมู่ที่ 4 ด.ช.โภคิน เทพเกาะ นอนติดเตียงตั้งแต่เกิด 10 ปีแล้วขยับไปไหนไม่ได้ ไปเห็นแล้วน่าสงสารมาก #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ใส่ใจและห่วงใยประชาชน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21