เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


รับมอบเจล 10 แกลอน และเงินร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีของเทศบาล จากผู้แทนบริษัท TPI.


วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง รับมอบเจล 10 แกลอน และเงินร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีของเทศบาล จากผู้แทนบริษัท TPI.
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21