เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐบาล(กขน.) ครั้งที่ 9/2564


วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐบาล(กขน.) ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21