เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


มอบนมผงกล่องมามอบให้ครอบครัวกลุ่มเสี่ยงผู้กักกัน หมู่ที่ 5


วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.50 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง เอานมผงกล่องมามอบให้ครอบครัวกลุ่มเสี่ยงผู้กักกัน หมู่ที่ 5 ที่มีเด็กเล็กยังไม่ถึง 1ขวบ โดยแม่เด็กร้องขอให้ช่วยซื้อนมมาให้ด้วย #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ห่วงใยประชาชน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21