เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ออกทำความสะอาดฆ่าเชื้อบ้านผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1


วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลางและสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่รพ.สต.หนองพลวงมะนาว ผู้ใหญ่บ้าน ออกทำความสะอาดฆ่าเชื้อบ้านผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 และจัดส่งข้าวให้ครบ 3 มื้อและคาดเชือกล้อมบ้าน #เราจะสู้ก้าวฟันฝ่าความยากลำบากครั้งนี้ไปด้วยกัน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21