เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมจัดเตรียมโครงการปลูกต้นหางนกยูงริมทาง สร้างความร่มรื่น


วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมจัดเตรียมโครงการปลูกต้นหางนกยูงริมทาง สร้างความร่มรื่นและสวยงามให้กับเมืองโพธิ์กลาง ณ ห้องปฏิบัติงาน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21