เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ร่วมประชุมการจัดทำ(ร่าง)แผนปฎิบัติการป้องกันฯ ของอปท.2564-2570


วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมประชุมการจัดทำ(ร่าง)แผนปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.2564-2570 โดยนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิด ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องปฏิบัติงาน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21