เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


รับเรื่องร้องเรียน


วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง รับเรื่องร้องเรียนของคุณนพล วงษ์ประเสริฐ ทีม กร.ซย. และ ดร.สมพงษ์ โสภณสุริยะ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21