เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมคณะทำงานร่างแก้ไขเทศบัญญัติลดค่าน้ำประปาให้ผู้ใช้น้ำ


วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมคณะทำงานร่างแก้ไขเทศบัญญัติลดค่าน้ำประปาให้ผู้ใช้น้ำ เพื่อเสนอขออนุมัติสภาในวันจันทร์นี้ และหารือเร่งรัดการทำเรื่องขอใช้ที่ดินราชพัสดุ เพื่อขอถนนพิชัยสงคราม ที่ดินสร้าง สำนักงานใหม่ที่ดินสาธารณะปรับปรุงภูมิทัศน์บึงแสนสุข-หนองปรือ-หนองไผ่-หนองพลวง ณ ห้องปฏิบัติงาน #มุ่งมั่นทำงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้ชาวโพธิ์กลาง
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21