เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


หารือแก้ไขปัญหาเรื่องไฟฟ้าของตำบลโพธิ์กลาง


วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และคณะ สท. รองปลัด/ผอ.กองช่าง ผู้ใหญบ้าน ต้อนรับนายมานะ เพียรตะกั่ว ผอ.กองวิศวกรรมและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 และคณะรอง ผจก.ไฟฟ้าจังหวัด-หัวหน้าส่วนต่างๆมาหารือแก้ไขเรื่องความเดือดร้อนของชาวโพธ์กลางไฟตก-ไฟดับ-ไฟพ่วงพิเศษ-ไฟขยายเขตทั้งพื้นที่ สปก. ภบท.5-เสาไฟปักคาในบ้าน และไปดูพื้นที่ เพื่อสรุปแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วนต่อไป จากที่ยื่นหนังสือร้องเรียนไปเมื่อวันศุกร์กับรองผู้ว่าการ กฟภ.ที่ผ่านมา
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21