เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ตรวจโควิด ATK. หมู่ที่ 11 บ้านหนองพลวงพัฒนา


วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายสุรนารี ร่วมกันออกตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ ด้วยชุดตรวจโควิด ATK. หมู่ที่ 11 บ้านหนองพลวงพัฒนา จำนวน 73 ราย ผลไม่พบเชื้อ
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21