เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ติดตามการออกหนังสือ นสล. บึงแสนสุขและสระหนองปรือ


วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง พบเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามการออกหนังสือ นสล. บึงแสนสุขและสระหนองปรือ เพื่อยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรมโยธาธิการและผังเมืองต่อไป
2024-06-24
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-13
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24