เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 ของ ปปช. ครั้งที่ 3/2566 เพื่อเร่งรัดติดตามการจัดทำข้อมูลตามตัวขี้วัดของผู้รับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆให้แล้วเสร็จตามกรอบแผนงาน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21