เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


งาน ”ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”ประจำปี 2566


วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมพิธีเปิด”ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566 โดยพล.ต.วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน , นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจ.นครราชสีมา , ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา , พล.ต.ไพรวัลย์ จุ้ยเจริญ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 , พล.ต.นรธิป โพยนอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 , พล.ต.สุรยุทธ รัตนจารุ ผู้บัญชาการกองบัญชาการการช่วยรบที่ 2 , หัวหน้าส่วนราชการร่วมงาน
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-13
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24