เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


กิจกรรม”ร่วมด้วยช่วยกัน ปลูกหญ้าสำนักงานใหม่”


วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประธานเปิดกิจกรรม ”ร่วมด้วยช่วยกัน ปลูกหญ้าสำนักงานใหม่” เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร และปรับภูมิทัศน์ความสวยงามของสำนักงานประหยัดค่าใช้จ่ายในการไม่ต้องจ้างจัดสวน #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ร่วมใจเพื่อชาวประชา
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21