เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมตรวจสอบการขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานเทศบาล


วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปกรณีจ้างใหม่ และตรวจสอบการขอโอนย้ายของพนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครราชสีมา
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21