เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ตรวจรับงานก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองไผ่ ม.2


วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 11.50 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และคณะกรรมการตรวจการจ้างและภาคประชาชน มาตรวจรับงานก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 150,000 บาท ผลเป็นไปตามแบบ และผู้รับจ้างเทเกินปาทางเข้าเป็นหูช้างให้ด้วย #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้
2024-06-24
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-13
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24