เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน พระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพฯ ม.1


วันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09.40 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และประธานสภา มาเปิดอบรมโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ในพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพฯ ชุมชนโพธิ์ทรงธรรม บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ด้วยงบอุดหนุนชุมชนเทศบาล #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ห่วงใยประชาชน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21