เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 10


วันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และสมาชิกสภาเทศบาลมาเปิดอบรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ชุมชนประวรรดาสามัคคี บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ด้วยงบอุดหนุนชุมชนเทศบาล #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ห่วงใยประชาชน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21