เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


มอบเงินเพิ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ


วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และ ผอ.กองสวัสดิการสังคม และ อสม. ออกมอบเงินเพิ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามนโยบายรัฐบาล ชุมชนบ้านพักโครงการ 1 ที่ได้รับโอนมาเพิ่ม
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21