เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2565


วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประธานประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม อ.เมืองนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นระดับอำเภอ และแม่ดีเด่นระดับตำบล อ.เมือง ประจำปี 2565 (ครั้งแรก) โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะรับใบประกาศนียบัตร ในวันที่ 11 ส.ค. 65 เวลา 14.30 น. โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานมอบ ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี เทศบาลโพธิ์กลาง
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21