เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ร่วมตัดหญ้ากับคนงานตัดหญ้าเทศบาล ตามนโยบาย “โพธิ์กลางเมืองสะอาด”


วันที่ 6 สิงหาคม 2565 นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาร่วมตัดหญ้ากับคนงานตัดหญ้าเทศบาล ตามนโยบาย “โพธิ์กลางเมืองสะอาด”
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21