เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


เสวนาทางวิชาการเวทีนโยบายสาธารณะรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน


วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาร่วมเสวนาทางวิชาการเวทีนโยบายสาธารณะรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เรื่อง จุดเปลี่ยนของเมือง เชื่อมไทย เชื่อมโลก จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ หลากหลายมุมมองเพื่อเตรียมปรับตัวท้องถิ่นให้ได้ประโยชน์จากโครงการเพื่อประชาชนต่อไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21