เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ทานอาหารเย็นที่ จ. ชลบุรี และพาคณะผู้นำชุมชนเดินทางกลับ


วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง พาคณะผู้นำชุมชน ทานอาหารเย็นที่ จ. ชลบุรี และพาคณะผู้นำชุมชนเดินทางกลับถึงเทศบาลโพธ์กลาง เวลา 00.20น. (เข้าวันที่ 5) ด้วยความปลอดภัย #ขอขอบคุณผู้นำชุมชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดี เป็นระเบียบเรียบร้อย รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และขอบคุณ สท. เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลที่ช่วยกันดูแลประชาชนอย่างดี
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21