เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ศึกษาดูงาน สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง พาคณะผู้นำชุมชนมาศึกษาดูงาน สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ บริษัท ปตท. จ.ระยอง ซึ่งทำให้ได้เรียนรู้พืชสมุนไพรทั้งของชาวบ้านที่เคยมี และพืชพันธุ์ต่างๆ ที่มีสรรพคุณมากมายที่ยังไม่รู้จัก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการรู้จักใช้กับวิถีชีวิตที่ปลอดภัย
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21