เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ดูผลิตภัณฑ์ของดีบ้านเพ ศึกษาดูงานที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแส และไปกราบขอพรศาลเสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพรฯ


วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง พาคณะผู้นำชุมชนแวะดูผลิตภัณฑ์ของดีบ้านเพ ที่ตลาดสินค้าครบวงจรเทศบาลตำบลบ้านเพ แล้วไปศึกษาดูงานที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแส เป็นชุมชนต้นแบบคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลปากน้ำประแส โดยนายกเทศมนตรีและคณะมาต้อนรับ และพาเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน ที่น่าอยู่ สะอาด มีวัฒนธรรม บ้านพักโฮมสเตย์ และได้ไปกราบขอพรศาลเสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพรฯ การต้อนรับที่ดีและอบอุ่นสัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนทำให้คณะมีความชื่นชอบ และจะนำมาปรับพัฒนาบ้านเรา
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21