เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ถนน คสล. อบจ.นครราชสีมา ช่วงหน้าวัดหนองบ่อ-แยกโรงขยะ หมู่ที่ 3


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และกองช่าง มาดูการก่อสร้างถนนราดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นครราชสีมา ช่วงจากหน้าวัดหนองบ่อ-แยกโรงขยะ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ชาวบ้านฝากขอบคุณนายก ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล ที่อนุมัติงบประมาณมาสร้าง แต่เกรงว่าจะอยู่ได้ไม่นาน เพราะจะรับน้ำหนักรถบรรทุกขยะจำนวนมากในแต่ละวันไม่ไหว #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน
2024-06-24
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-13
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24