เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดเก็บน้ำประปาและค่าขยะ


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประธานประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดเก็บน้ำประปาและค่าขยะที่ค้างชำระ ตลอดทั้งกลุ่มที่ยังไม่คลอบคลุม เพื่อความเป็นธรรมและถูกต้องกับทุกฝ่าย และร่วมตระหนักการรับรู้และสร้างความรับผิดชอบสังคมร่วมกัน
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-13
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24