เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


เร่งเเก้ปัญหาบ่อเก็บกักน้ำเสียหมู่บ้านปาริชาด


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และทีมงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชนเทศบาล(นิติกร-กองช่าง-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) และ ผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่ ม.2 มาดูข้อร้องเรียนชาวบ้านน้ำบ่อเก็บกักน้ำเสียหมู่บ้านปาริชาดไหลท่วมบ้านข้าวของพังเสียหาย โดยเฉพาะช่วงฝนตก เพื่อหาวิธีแก้ไขและเจรจากับเจ้าของโครงการหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21