เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


หารือผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ต้อนรับอาจารย์ฉกาจ เชื้อดี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ คณะ มาหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือของ มทร.กับเทศบาล เพื่อส่งเสริมแปลงเกษตรเป็นที่ท่องเที่ยวและจำหน่าย สร้างอัตลักษณ์โดดเด่นให้โพธ์กลาง
2024-06-24
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-13
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24