เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ฟังเทศน์-เวียนเทียนถวายพุทธบูชา วันมาฆบูชา


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประธานกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ฟังเทศน์และเวียนเทียนถวายพุทธบูชา วันมาฆบูชา ปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร , สท. , ผู้นำชุมชน , ประชาชน , พนักงานและลูกจ้างเทศบาลร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกันครับ ณ พุทธสถานวัดโบสถ์ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21