เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาล


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพธ์กลาง ครั้งที่ 3/2565 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มอีก 15 โครงการ 689,195 บาท เป็นของ รพ.สต.หนองพลวงมะนาว 4 โครงการ ม ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ 7 โครงการ (7 หน่วย/กองพัน) , เทศบาล 4 โครงการ โดยเป็นกิจกรรมเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 , โรคเรื้อรัง , ดูแลสุขภาพ พัฒนาการเด็กเล็ก , และโรงเรียนผู้สูงอายุ
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21