เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา เป็นประธาน และผมได้นำเสนอโครงการเทศบาลโพธ์กลางเข้าร่วมแผนงานกิจกรรมของจังหวัดด้วยครับ ณ ห้องประชุมนส.บุญเหลือ ศาลากลางจังหวัด
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21