เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ออกตรวจ ATK. ตลาดแม่สุพัฒตรา และตลาดหนองปรือ


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองพลวงมะนาว ออกตรวจ ATK. เชิงรุกกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ตลาดแม่สุพัฒตรา และตลาดหนองปรือ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21