เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาล วันที่ 2


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาล จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 2 โดยมีนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลทั้ง 90 แห่งในโคราช ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี รีสอร์ตเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21